אודות

מיזם 'נישואים פרטיים כהלכה' בהובלת ארגון 'מבוי סתום' קם במטרה להציב חלופה הלכתית-אורתודוקסית לנישואים דרך הרבנות. אנחנו מאמינות ומאמינים שהרבנות הראשית ועמה רוב פוסקי ההלכה האורתודוקסיים בישראל אינם עושים די על-מנת להילחם בתופעת סרבנות-הגט ועל-מנת למנוע מצבי עגינות. אנחנו מאמינות ומאמינים שקיימים כלים המאפשרים למגר בהצלחה וביעילות את התופעות הללו, וזאת מבלי לשבור את מסגרת המסורת ההלכתית. מסלול 'נישואים פרטיים כהלכה' כולל שני כלים חשובים במטרה למנוע סרבנות-גט ועגינות, אשר נתמכים על-ידי פוסקי הלכה בעלי סמכות: הסכם קדם-נישואים, ותנאי בקידושין. הסכם קדם נישואים הופך את סרבנות הגט לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, ולפיכך מתפקד כאמצעי מנע אשר בסבירות גבוהה יספק מענה עבור רוב מקרי סרבנות הגט. עשיית תנאי בקידושין, נוסף על עריכת הסכם קדם נישואים, נועדה על מנת לאפשר לחלץ את האישה מעגינותה במקרים נדירים.

בני זוג הבוחרים להתחתן במסגרת המיזם נישאים זה לזו באמצעות בית דין פרטי. המצב החוקי במדינת ישראל כיום מעניק לרבנות הראשית מונופול על קביעת המעמד האישי. משמעות הדבר היא שבני זוג הנישאים באופן פרטי שלא דרך הרבנות אינם מוכרים על ידי המדינה כנשואים מבחינה משפטית. עם זאת, בני-זוג המנהלים משק בית משותף זוכים למעמד 'ידועים בציבור' המוכר על ידי הרשויות השונות. מעמד זה מעניק להם זכויות דומות, אם כי לא זהות, לבני זוג נשואים. יובהר בזאת כי מבחינה הלכתית, בני זוג הנישאים במסגרת מיזם 'נישואים פרטיים כהלכה' נשואים זה לזו לכל דבר ועניין. לפיכך, במידה ובני זוג שנישאו במסלול 'נישואים פרטיים כהלכה' מחליטים להיפרד, חובה עליהם לבצע את הליך הגירושים על פי ההלכה.

כל המידע על מסלול 'נישואים פרטיים כהלכה' – בחוברת המידע.

 Read the English brochure – Click here