חוברת המידע של מסלול 'נישואים פרטיים כהלכה'

כל המידע על מסלול 'נישואים פרטיים כהלכה' – במקום אחד. בחוברת תמצאו הסברים מפורטים על הכלים ההלכתיים למניעת סרבנות גט ועגינות שהמסלול כולל, וכן על הפתרונות המשפטיים המאפשרים חיי זוגיות מבלי להזדקק לרישום הנישואים דרך הממסד הרבני.

לחצו כאן לצפייה בחוברת

*הערה: נוסחי הסכם קדם הנישואים והתנאי בקידושין המופיעים בחוברת התעדכנו. הנוסחים העדכניים, שאינם שונים מהותית מאלו שבחוברת, מפורסמים באתר. המעוניינים בפירוט על ההבדלים מוזמנים לשאול על כך בפגישת הייעוץ.

חוברת המידע מכילה סקירה על מצב הנישואים והגירושים בישראל כיום: חוק הנישואים והגירושים במדינת ישראל, תוקפו המשפטי של מעמד "ידועים בציבור", ההלכה היהודית בנוגע לנישואים ולגירושים, ומדיניות הפסיקה בבתי הדין הרבניים. לאחר סקירה זו, החוברת מציגה את המנגנונים ההלכתיים העומדים בבסיס מסלול "נישואים פרטיים כהלכה", ומפרטת על תוקפם המשפטי וההלכתי, וכן על קבילותם בבתי הדין הרבניים. כמו כן, החוברת מסבירה על תהליך הנישואים במסלול.

במדינת ישראל כיום הממסד הרבני מחזיק בסמכות הבלעדית על תחום הנישואים והגירושים, אולם הוא נמנע מלהפעיל כלים הלכתיים ליברליים במקרים של עגינות ושל סרבנות גט. מסלול "נישואים פרטיים כהלכה" הוקם במטרה לאפשר לבני זוג להינשא כדת משה וישראל, תוך מתן פתרון הלכתי במקרים אלה. 

הנישואים במסלול מעניקים לבני הזוג מעמד של "ידועים בציבור", הזהה כמעט לגמרי, מבחינה חוקית, למעמדם של זוגות נשואים.* ייחודו של המסלול הוא בהוספת שני מנגנונים הלכתיים ליברליים, הסכם קדם-נישואים ותנאי בקידושין, המאפשרים להתמודד עם מקרים של עגינות או של סרבנות גט.

אנו מאמינים כי אימוץ הדרגתי של פתרונות הלכתיים ליברליים אלו, גם אם הם אינם מושלמים, יקדם את המאבק בעגינות ובסרבנות גט, ויחזק מגמות הלכתיות קיימות השואפות ליצירת שוויון בין בני זוג.

* בחוברת מופיעה רשימת ההבדלים בין נשואים לידועים בציבור, מעודכנת לזמן הוצאתה.

צילום: ירין טרנוס, לירון כהן אביב, ארז שחם, אריאל אריכא, מור אלנקווה, נעמה ישראל