מסלול 'נישואים פרטיים כהלכה' כולל חמישה שלבים:

    • ייעוץ – פגישת ייעוץ במשרדי העמותה בהשתתפות עורכת דין. מתן הסברים מקיפים לבני הזוג על שלבי המסלול ומרכיביו השונים, ובראשם: הסכם קדם נישואים ותנאי בקידושין.
    • בירור כשירות לנישואים – בירור רווקות ובדיקת יהדות בעת הצורך, באמצעות בית דין פרטי.
    • חופה וקידושין – עריכת טקס חופה וקידושין על-ידי רב המומלץ מטעם העמותה, או על-ידי מחתן על-פי בחירת בני הזוג.
    • תעודת נישואים – תעודת הנישואים תונפק עבור בני הזוג על-ידי בית דין אורתודוקסי פרטי. התעודה תסייע לבני הזוג בקבלת הכרה בזכויותיהם כידועים בציבור.
    • פרסום דבר הנישואים – נישואי בני הזוג יפורסמו על-ידי העמותה על מנת להעניק להם את מידת הפומביות הראויה.