המנגנונים שבלב המסלול

הסכם קדם נישואים

הסכם קדם נישואים נערך לפני החופה, ובמסגרתו מסכימים בני הזוג כי במקרה שבו אחד מבני הזוג יסרב למתן גט, יהיה עליו להעביר סכום כספי משמעותי מדי חודש לצד השני. הסכם קדם נישואים הופך את סרבנות הגט לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, ולפיכך מתפקד כאמצעי מנע כנגד תופעת סרבנות הגט.

לקריאת ההסכם לחצו כאן

To read the agreement, click here.

תנאי בקידושין

עשיית תנאי בקידושין מתבצעת בסמוך לחופה. התנאי מאפשר לבית דין לבטל את הקידושין בתנאים מסוימים. תנאי בקידושין הוא כלי שנועד לחלץ את האישה מעגינותה במקרי עגינות ובמקרי סרבנות ממושכים. במסגרת המסלול אנו ממליצים לערוך את הסכם 'החוט המשולש' שחובר ע"י הרב פרופ' ממתיהו ברויד וד"ר רחל לבמור, הכולל תנאי בקידושין ומנגנונים נוספים למניעת עגינות.

לקריאת הסכם 'החוט המשולש' הכולל תנאי בקידושין לחצו כאן

 

הסכם קדם נישואים ותנאי בקידושין הם פתרונות הלכתיים אשר נתמכים על-ידי פוסקי הלכה בעלי סמכות.

למידע מפורט על הסכמי קדם נישואים ועל תנאי בקידושין – עיינו בחוברת המידע