המנגנונים שבלב המסלול

הסכם קדם נישואים

הסכם קדם נישואים נערך לפני החופה, ובמסגרתו מסכימים בני הזוג כי במקרה שבו אחד מבני הזוג יסרב למתן גט, יהיה עליו להעביר סכום כספי משמעותי מדי חודש לצד השני. הסכם קדם נישואים הופך את סרבנות הגט לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, ולפיכך מתפקד כאמצעי מנע כנגד תופעת סרבנות הגט. הסכם קדם הנישואים שאנחנו ממליצים לחתום עליו הוא הסכם הדדי ושוויוני, מבוסס על מנגנון הלכתי הזוכה לתמיכה מצד קשת רחבה של פוסקי הלכה, וניתן לאכיפה בבית משפט לענייני משפחה.
אפשר לכלול אזכור של ההסכם בכתובה, כמו לדוגמה בנוסח הכתובה שחיבר הרב יואל בן-נון.

* הערה: זוגות שכבר נישאו גם הם יכולים לחתום על ההסכם.

לקריאת ההסכם לחצו כאן

לקריאת הסכם סמכות השיפוט

To read the agreement, click here

תנאי בקידושין

"קידושין על תנאי" היא אפשרות המוזכרת כבר במשנה (מסכת קידושין ג', ב'). התנאי מאפשר לבית דין לבטל את הקידושין בתנאים מסוימים, המפורטים בנוסח התנאי. תנאי בקידושין הוא כלי שהציעו פוסקים שונים לאורך הדורות, שנועד לחלץ את האישה מעגינותה במקרי עגינות ובמקרי סרבנות ממושכים. עשיית התנאי מתבצעת בסמוך לחופה.

לקריאת שטר ההתנאה

To read the Halakhic Bill of conditions, click here

הסכם קדם נישואים ותנאי בקידושין הם פתרונות הלכתיים אשר נתמכים בידי פוסקים ורבנים אורתודוקסים.

למידע מפורט על הסכמי קדם נישואים ועל תנאי בקידושין – עיינו בחוברת המידע