המנגנונים שבלב המסלול

הסכם קדם נישואים

הסכם קדם נישואים נערך לפני החופה, ובמסגרתו מסכימים בני הזוג כי במקרה שבו אחד מבני הזוג יסרב למתן גט, יהיה עליו להעביר סכום כספי משמעותי מדי חודש לצד השני. הסכם קדם נישואים הופך את סרבנות הגט לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, ולפיכך מתפקד כאמצעי מנע כנגד תופעת סרבנות הגט.

למידע נוסף על הסכמי קדם נישואים לחצו כאן

לקריאת הסכם קדם נישואים לכבוד הדדי המלא לחצו כאן

תנאי בקידושין

עשיית תנאי בקידושין מתבצעת בסמוך לחופה. התנאי מאפשר לבית דין לבטל את הקידושין בתנאים מסוימים. תנאי בקידושין הוא כלי שנועד לחלץ את האישה מעגינותה במקרי עגינות ובמקרי סרבנות ממושכים.

לקריאת שטר ההבהרה לעניין תנאי בקדושין לחצו כאן

הסכם קדם נישואים ותנאי בקידושין הם פתרונות הלכתיים אשר נתמכים על-ידי פוסקי הלכה בעלי סמכות.