נגן וידאו

הסכם קדם נישואים

הסכם קדם נישואים הוא כלי מרכזי למניעת בעיות בגירושין. מטרתו למנוע סרבנות גט באמצעות סנקציות כספיות ובכך להפחית את כדאיותה הכלכלית. הסכם קדם הנישואים של ארגון "מבוי סתום" הוא הסכם הדדי ומבוסס על מנגנון הלכתי הזוכה לתמיכה מצד קשת רחבה של פוסקי הלכה. אפשר לאכוף את ההסכם הן בבית דין רבני והן בבית משפט לענייני משפחה.

  • תנאי בקידושין

"קידושין על תנאי" היא אפשרות המוזכרת כבר במשנה (מסכת קידושין ג', ב'). משמעותה היא שתוקף הנישואין מותנה בקיום תנאי מסוים שנקבע בשעת החופה. אם התנאי אינו מתקיים – הנישואים בטלים. לאורך הדורות פוסקים הציעו להשתמש בעשיית תנאי על מנת למנוע בעיות בגירושין. התנאי שעליו ממליץ ארגון "מבוי סתום" מאפשר לכם להגן על עצמכם מפני סרבנות גט או עגינות.

נישואים פרטיים כהלכה

מעוניינים בחתונה הלכתית שלא דרך הרבנות? מסלול "נישואים פרטיים כהלכה" של ארגון "מבוי סתום" מאפשר לכם לערוך נישואים דתיים המוכרים הלכתית באופן פרטי. הטקס מתנהל כדת משה וישראל אך מאפשר לכם לשלב גם מוטיביים אישיים. חשוב מאוד לחתום על הסכם לכבוד הדדי ועל תנאי בקידושין גם במסלול זה.